Certifierade kravanalytiker – Jimmy Svensson

Vi gratulerar vår medarbetare Jimmy Svensson som har certifierats som ”Certified Professional for Requirements Engineering” i enlighet med standarden från International Requirements Engineering Board (IREB).
Certifieringen är en garant för kunskaper om internationellt accepterade metoder för framtagande, dokumentation och validering av krav. Agio ser värdet i god kravställning, samt de stora riskerna och kostnaderna kring dålig kravställning. Certifierade kravanalytiker är ett sätt att nå Agios mål om 100% mer effektiva processer.

2018-05-29T10:59:27+00:00 2018-02-05|Nyheter, Personal|