Portfölj-/produktstyrning allt intressantare för svenska myndigheter

Produktstyrning är en pågående trend där framförallt start-up företagen legat i framkant. Vi kan se att allt fler traditionella företag och myndigheter hakat på trenden och genomför förändringsarbeten där de går från en mera traditionell modell för IT-utveckling och förvaltning till en agil produktstyrning. Den främsta drivkraften är att man ser att utvecklingen måste gå snabbare och med ökat fokus på intressenternas behov. Intressenter som kunder, partners, medarbetare e tc.

En av fördelarna som lyfts fram med produktstyrning är att den utgår från ett annat perspektiv än IT-applikationer, processer eller organisation. I ställer pratar man om nytta och förmåga. En annan fördel är att produkten drivs ur ett livscykelperspektiv där intressentnyttan regelbundet följs upp. Ökad innovation, ökad arbetsglädje, motverkande av silotänkande och skalbarhet är ytterligare vinster man förväntar sig med produktstyrning.

Kontakt:
Annika Sällström, 070-373 33 10