Vi hälsar Markus Steen välkommen till Agio

Markus är senior projektledare och förvaltningsledare med en bred bakgrund inom IT. Han branscherfarenheter omfattar bl a försäkring, logistik och offentlig sektor. Ett av hans specialistområden är system för dokument- och ärendehantering. Projekt han lett har omfattat allt från kravinsamling, verksamhetsanalys, projektering och planering till genomförande inklusive teknisk projektledning och förändringsledning. Vi hälsar Markus välkommen till vårt team av erfarna projektledare och förvaltningsledare.

2018-05-29T10:31:48+00:00 2018-03-05|Dokument- och ärendehantering, Nyheter, Personal|