Agio utvecklar nytt handläggarstöd för Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet

I ett samfinansierat utvecklingsprojekt har Sveriges Länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet upphandlat ett systemstöd för handläggare inom Kulturmiljöområdet. Det handlar bland annat om att när kommuner tar fram detaljplaner så måste hänsyn tas till eventuella fornlämningar på platsen. Ärenden inom arkeologi och bidrag ska hanteras i systemet. Integrationer skapas med ekonomisystem (Agresso), GIS-system för att koppla ärenden till geografisk position, ärendehantering i Platina samt integration med plattform för e-tjänster. Leveransen sker under 2018 och systemet byggs på en Microsoft-plattform med .NET/C# och SQL Server.​

2018-03-05T09:05:37+00:00 2018-03-05|Nyheter|