Exjobb pågår – Modell för digital mognad inom statliga myndigheter

Exjobb pågår – Modell för digital mognad inom statliga myndigheter

Nu har våra exjobbare Simon och Linnea kommit halvvägs in i deras examensarbete ”Modell för digital mognad i statliga myndigheter” som de genomför i samarbete med oss på Agio.

Exjobbet tar avstamp från den befintliga forskningen som mest fokuserat på digital mognad i kommersiella verksamheter. Genom intervjuer med representanter för ett urval av svenska statliga myndigheter som befinner sig på olika nivåer när det gäller digital mognad ska examensarbetet besvara vilka de huvudsakliga dimensionerna för digital mognad är.

Förutom en vetenskaplig rapport kommer exjobbet att resultera i en modell för att utvärdera digital mognad hos statliga myndigheter. Det blir ett verktyg för att tydliggöra vilka förutsättningar som finns hos verksamheten för digital transformation.  En utmaning är att hitta de indikatorer som kan avgöra hur digital mognad kan mätas.

Verktyget kommer att finnas redo i juni 2018 för att användas av oss tillsammans med våra myndighetskunder

2018-03-27T10:13:19+00:00 2018-04-02|Förändringsledning, Nyheter, Verksamhetsutveckling|