Produktionssättning nr:22!

Systeminförandet fortskrider enligt plan och som lärosäte nr:22 så har Lunds universitet har nu produktionssats i nya Ladok.
Ladok är ett studieadministrativt system som används av 37 lärosäten i Sverige.

Malin Zingmark på Agio är produktionssättningskoordinator och ansvarar för utrullning av systemet. Utmaningarna är stora då många olika parter är involverade och där produktionssättningen medför att verksamheten blir utan systemstöd under 1 veckas tid. Ladok är ett av de mest verksamhetskritiska systemen som ett lärosäte har.

2018-03-27T15:49:27+00:00 2018-03-27|Nyheter|