Produktionssättning nr:22!

Systeminförandet fortskrider enligt plan och som lärosäte nr:22 så har Lunds universitet har nu produktionssats i nya Ladok.
Ladok är ett studieadministrativt system som används av 37 lärosäten i Sverige.

Agio ansvarar för utrullning av systemet. Utmaningarna är stora då många olika parter är involverade och där produktionssättningen medför att verksamheten blir utan systemstöd under 1 veckas tid. Ladok är ett av de mest verksamhetskritiska systemen som ett lärosäte har.

2019-02-19T09:51:13+00:00 2018-03-27|Nyheter|