Årets IT-organisation är Skylite

Motiveringstexten lyder:

” – Skylite är ett företag på stark frammarsch i Norrbotten. Med kontor i Luleå och Piteå erbjuder Skylite helhetskoncept inom IT i form av olika innovativa IT- lösningar och medverkar starkt till länets konkurrenskraft. Företaget arbetar ständigt med utveckling av nya idéer utifrån kundernas behov. Det senaste är ett dotterbolag genom vilket man erbjuder ett affärsutvecklingskoncept.

En stark och kompetent ledning i kombination med kompetenta team av konsulter har bidragit till att företaget har erhållit mycket goda vitsord från sina kunder vilket märks i orderböckerna.”

2018-05-02T13:38:32+00:00 2018-04-26|Nyheter|