Nytt ramavtal med SKL kommentus Inköpscentral AB

Nytt ramavtal: SKL kommentus Inköpscentral AB e-Arkiv anskaffningstjänster

Exempel på tjänster; Projektledning, Informationsklassning, Kravfångst, Processmodellering framtagande av arbetssätt, rutiner och lösningar för digitalt bevarande, gallringsutredningar.

Omfattar 952 avropsberättigade, kommuner, landsting, regioner, bolag

Gäller från 2018-05-07 — 2022-05-01 (+ option till 2023-05-01).

2018-05-14T14:31:29+00:00 2018-05-14|Nyheter, Ramavtal|