Roll: Verksamhetsutvecklare

Utbildning: Systemvetenskap

Metoder: PRINCE 2, PM3, PPM, ITIL, SCRUM, LEAN

Tekniker: Confluence, Jira, Trello, Antura, Planview, Qlickview, MS Office, MS Dynamics CRM, MS Visio, Service Now

Typer av uppdrag:  Verksamhetsutveckling, Införandeprojekt, Utbildning produktstyrning och tjänster, Utrullning IT-system