Jacob Bemgård

Roll: BI-utvecklare, Power BI Konsult och Kravanalytiker

Utbildning: Civilekonom och BI-utvecklare

Metoder: Agila metoder, SCRUM & Vattenfall

Tekniker: Power BI, SQL Management Studio, Excel, VBA, SSAS, Qlik Sense, Agresso, DAX, Power Query / M, Kravhantering

Typer av uppdrag:  Uppsättning av Power BI miljö, kravsamling, utformning av BI-rapporter, framtagning av Excelbaserade BI-rapporter, utbildning i Power BI.