Sophie Rais

Roll: Förvaltningsledare, Produktägare

Metoder: Agila metoder, Pm3, Scrum, ITIL,

Tekniker: Jira, MS Office, Visio, SharePoint, Office365, Intranät, Olika försäkringssystem (Sak, gruppliv, pension)

Typer av uppdrag:  Förvaltningsledare IT och VH, Produktägare, Teamledare, Processutvecklare

2018-05-29T11:50:59+00:00 2018-05-29|Ärendehantering, Dokumenthantering, Konsult, Projektledare|