Roll: Projektledare, systemägare och förvaltningsledare

Utbildning: Systemvetare

Metoder: Agila metoder, SCRUM, PPS, ITIL, PROPS, RUP, Astrakan

Tekniker: SAP, ERP system, UHS, HPQC, Oracle

Typer av uppdrag: Förstudier, utredning, kravhantering, processkartläggning, systeminförande och förvaltning. Erfarenhet inom områdena logistik, transport och läkemedel samt lång erfarenhet av GMP och Data Integrity.