Agio vinner nytt uppdrag –  förvaltningsledning hos myndighet i Stockholm

Nästa vecka påbörjar vår konsult Markus Steen ett konsultuppdrag som förvaltningsledare-IT hos en myndighet i Stockholm.

Han kommer att jobba med bl a förvaltning av deras ärendehanteringssystem. Vi är mycket glada över att  vi fått ytterligare en kund som väljer oss som leverantör inom förvaltningsledning. Hos Agio finns många kompetenta konsulter med en gedigen erfarenhet av specifikt förvaltningsledning och just nu har vi pågående uppdrag hos kunder inom bl a offentlig sektor, läkemedel och försäkring.