För att kunna leverera information till e-arkiv behöver förberedelser göras oavsett vilken teknisk miljö eller leverantör av e-arkiv, som blir den slutgiltiga lösningen.

Agio erbjuder ett upplägg som lägger grunden för hållbar och bestående förändringen. Innehållet i förarbetet organiseras i 3 huvudsakliga arbetspaket som omfattar förberedelser avseende: Information, Teknik, Verksamhet.

Med vår modell kan verksamheten börja e-arkivera inom 3-6 månader, med hållbart resultat och med konkreta och synliga resultat under förberedelserna!

För mer information kontakta:

Annika Sällström
Mobil: 070-373 33 10
e-post: annika.sallstrom@agio.se

2018-10-18T08:25:33+02:00 2018-10-17|Arkiv, Dokument- och ärendehantering, Nyheter|