Stefan börjar hos oss den 1 februari som projektledare och verksamhetsutvecklare inom utbudsområdet Ledning och informationshantering. Han är senior konsult med specialistkompetens inom logistik och informationshantering. Stefans första uppdrag på Agio blir att hjälpa en av våra industrikunder med ett koncernövergripande projekt gällande informationssäkerhet.

2019-01-22T15:31:11+01:00 2019-02-01|Nyheter, Personal, Projektledning, Verksamhetsutveckling|