Evelyn Milz

Roll: Projektledare, Affärsansvarig, Produktägare

Utbildning: Datateknik och fysik (Karlsruhe Universitet, Tyskland)

Metoder: PPS, PRINCE 2, ITIL, SCRUM

Typer av uppdrag:  Förstudier, utredning, kravhantering, processkartläggning, systeminförande utbildning och förvaltning.

2019-01-28T14:21:34+00:00 2019-01-28|Konsult, Projektledare, Verksamhetsutvecklare|