Jimmy Svensson

Jimmy Svensson

Roll: Kravanalytiker och verksamhetsutvecklare

Utbildning: Civilingenjör i informationsteknik

Metoder: Agila projekt

Tekniker: Platina, Public 360, EPIServer, VMWare, Active Directory, MS Office

Typer av uppdrag: Behovsanalys/Kravinsamling, Projektledning, Förvaltningsledning, Förstudier/Utredningar, Informationssäkerhet, Workshopfacilitering, Systeminförande, Utbildning