Roll: Projektledare, verksamhetsutvecklare, ITIL processledare

Utbildning: Hållbar projektledning – möten och event, Nätverkstekniker Microsoft, Mandarin

Certifieringar:  ITIL, PRINCE 2 Practitioner

Metoder: ITIL, PRINCE 2, PROPS, Service Management

Typer av uppdrag:  Förändrings- och processledning för bl.a. verksamhetsnära IT, organisationsförändringar, projektledning inom både privat och offentlig sektor.

2019-02-21T09:04:59+01:00 2019-02-21|Projektledning, Verksamhetsutveckling|