Mickael Rogell

Roll: Kravanalytiker och Verksamhetsutvecklare

Utbildning: Digital Tjänsteutveckling (Informatik)

Metoder: ​Agila metoder, SCRUM, Design Thinking, Tjänstedesign, Användarcentrerad design, Användarinvolvering i utvecklingsprocessen

Tekniker: ​Kravhantering, Kravanalys, GUI design/Prototyping, Balsamiq, Justinmind, InVision, UML, Flödesscheman, manuella tester, CSS, HTML, SQL, Active Directory, MS Office.

Typer av uppdrag: Behovsanalys/Kravarbete i nära kontakt med verksamhetsrepresentanter, planering och ledning av intervjuer & workshops.

2019-03-11T15:25:59+00:00 2019-03-11|Konsult, Projektledare, Test, Verksamhetsutvecklare|