Roll: Kravanalytiker och verksamhetsutvecklare 

Utbildning: Digital Tjänsteutveckling  

Metoder: ​Agila metoder, SCRUM, Design Thinking, Tjänstedesign, Användarcentrerad design, Användarinvolvering i utvecklingsprocessen, Metodstöd för informationssäkertsarbete (LIS), C4-model, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).

Tekniker: ​Kravhantering, Kravanalys, GUI design/Prototyping, Balsamiq, Justinmind, InVision, UML, Visio, manuella tester, CSS, HTML, SQL, Active Directory, MS Office.

Typer av uppdrag: GDPR, Informationssäkerhet, Digital tillgänglighet (WCAG) & behovsanalys/kravarbete i nära kontakt med verksamhetsrepresentanter, planering och ledning av intervjuer & workshops.