Fakturahantering

Jan Sundström

Roll: Marknadschef och affärsutvecklare Typer av uppdrag: Nyttovärderingar av förändringsprojekt, förstudier och beställarstöd inom IT samt utveckling av försäljningsorganisationer. Affärsutvecklare och managementkonsult med 20 [...]

Kaisa Ström

Roll: Konsultchef i Stockholm, projektledare och systemanalytiker Utbildning: Systemvetenskap Certifieringar: SCRUM Master Certificed Principal Consultant: Requirements Management with Use Cases (Rational) Metoder: SCRUM, Kanban for managers, [...]

Fredrik Sigbjörn

Roll: Arkitekt och systemutvecklare Utbildning: Dataingenjör Certifieringar: Certifierad Platinautvecklare, MCTS/MCDP Sharepoint Metoder: Agile Tekniker: Platina, SQL Server, .NET, C#, ASP.NET, C++, Sharepoint Typer av uppdrag: [...]

Helena Winther

Roll: Produktionsansvarig Agio och projektledare Utbildning: Data- och systemvetenskap Certifieringar: SCRUM Master Metoder: PM3, Effektiv testmetodik i projekt och förvaltning (ISTQB), LEAN, Agil projektledning [...]

Joakim Wiklund

Roll: Konsultchef, Verksamhetsutvecklare e-förvaltning Utbildning: Systemvetenskap Metoder: PENG, COBIT, PVU - praktisk verksamhetsutvecking, PPS, RUP, PROPS Typer av uppdrag: Chef för Agios konsulter samt [...]

Thomas Kalla

Roll: Systemutvecklare Utbildning: Dataingenjör Certifieringar: Certifierad Platina utvecklare Metoder: Formpipe Long Term Archive, UML, RUMP, WCAG 2. Tekniker: Platina, Java, .NET, C#, JavaScrip, Jquery, SQL [...]

Göran Karlsson

Roll: TestledareUtbildning: System- och applikationsutbildning Certifieringar: IT-arkitekt DF, ISTQB Foundation samt ISTQB Advanced Metoder: DF effektiv testmetodik, verksamhetsutveckling med processer - processutveckling Astrakan, Praktisk [...]

Jonas Wennberg

Roll: Systemutvecklare Utbildning: Systemvetenskap Certifieringar: Certifierad Platinautvecklare, MCP (Microsoft Certified Professional), * MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) Metoder: PROPS, Agila metoder, WCAG 2.0 Tekniker: .NET, C#, [...]