Management

Tommy Nilsson

Roll: Projektledare och Verksamhetsutvecklare Utbildning: Ledarskapsutbildning, Tjänstedesign, Verksamhetsutveckling, Affärsutveckling, Styrelsearbete. Certifieringar: - Metoder: PENG, PROPS Typer av uppdrag: Fusionsuppdrag, Informationssäkerhet, Processkartläggning, Affärsutveckling, Förstudier/Kartläggning, Workshopsledning

Veronica Andersson

Roll: Senior verksamhetsutvecklare och Ledningskonsult Utbildning: Ekonomprogrammet - ekonomi inriktning mot redovisning och organisation Certifieringar: NLP Business Practitioner och Scrum & Agile master Metoder: NLP, [...]