Produktionsstyrning

Stefan Ohm

Roll: Projektledare, verksamhetsutvecklare, förvaltningsledning Utbildning: Produktionsteknik, Högskola Metoder: pm3 Typer av uppdrag: Försvar, verksamhetsutveckling, förvaltningsledning, underhåll, försörjning, projektledning, logistiksystem, planerings-/ optimeringssystem [...]

Mikael Pettersson

Roll: Projektledare, systemägare och förvaltningsledare Utbildning: Systemvetare Metoder: Agila metoder, SCRUM, PPS, ITIL, PROPS, RUP, Astrakan Tekniker: SAP, ERP system, UHS, HPQC, Oracle Typer av [...]

Jan Westerberg

Roll: UX-designer och systemutvecklare Utbildning: Webbutveckling Metoder: WCAG 2.0,  Praktisk projektstyrning Tekniker: HTML/CSS, JavaScript,.NET, ASP.NET, C#,PHP, MySQL, SQL Server,Platina, Polopoly, Wordpress, Drupal Typer av [...]

Daniel Eliasson

Roll: Projektledare och systemarkitekt Utbildning: Matematiskt naturvetenskapligt program Metoder: SCRUM, PROPS Tekniker:  C#, ASP.NET, HTML, CSS, C/C++, Eclipse, Microstation, Oracle, SQL Server, MySQL Typer av [...]

Anders Eklöf

Roll: Arkitekt och systemutvecklare Utbildning: Systemvetenskap Certifieringar: Microsoft Certified Professional Architect Metoder: Agil projektledning med Scrum, Kimball Tekniker:  SQL Server, QlikView, ASP.NET, Business Object Typer [...]

Mattias Nilsson

Roll: Verksamhetsutvecklare och projektledare Utbildning:  Systemvetenskap Metoder: RUP, SCRUM, PPS, PROPS, Objektorientering, RMUC - Kravanalys med Use Cases Tekniker: C#, NET, SQL Server, Oracle [...]