Rådgivare inom management

Tommy Nilsson

Roll: Projektledare och Verksamhetsutvecklare Utbildning: Ledarskapsutbildning, Tjänstedesign, Verksamhetsutveckling, Affärsutveckling, Styrelsearbete. Certifieringar: - Metoder: PENG, PROPS Typer av uppdrag: Fusionsuppdrag, Informationssäkerhet, Processkartläggning, Affärsutveckling, Förstudier/Kartläggning, Workshopsledning

Jan Sundström

Roll: Marknadschef och affärsutvecklare Typer av uppdrag: Nyttovärderingar av förändringsprojekt, förstudier och beställarstöd inom IT samt utveckling av försäljningsorganisationer. Affärsutvecklare och managementkonsult med 20 [...]

Mattias Nilsson

Roll: Verksamhetsutvecklare och projektledare Utbildning:  Systemvetenskap Metoder: RUP, SCRUM, PPS, PROPS, Objektorientering, RMUC - Kravanalys med Use Cases Tekniker: C#, NET, SQL Server, Oracle [...]

Joakim Wiklund

Roll: Konsultchef, Verksamhetsutvecklare e-förvaltning Utbildning: Systemvetenskap Metoder: PENG, COBIT, PVU - praktisk verksamhetsutvecking, PPS, RUP, PROPS Typer av uppdrag: Chef för Agios konsulter samt [...]

Susanne Edgert

Roll: Verksamhetsutvecklare och projektledare Utbildning: Grundskollärare MaNo. Datavetenskap Certifieringar:  Kravhantering vid systemutveckling (NFI, Konsultbolag1 & Connecta), Java – Sun Certified Programmer for Java 2 [...]