Rådgivare inom management

Jan Hendler

Roll: Informationssäkerhetskonsult, IT-strateg, Dataskyddsombud Utbildning: Ledningsvetare (Systemteori-organisationsteori), officer, Skyddsingenjör Metoder: Agil utveckling, LIS Tekniker: ISO 27 000, FISK, SANS, OWASP Typer av uppdrag: Många års [...]

Jan Sundström

Roll: Marknadschef och affärsutvecklare Typer av uppdrag: Nyttovärderingar av förändringsprojekt, förstudier och beställarstöd inom IT samt utveckling av försäljningsorganisationer. Affärsutvecklare och managementkonsult med 20 [...]

Mattias Nilsson

Roll: Verksamhetsutvecklare och projektledare Utbildning:  Systemvetenskap Metoder: RUP, SCRUM, PPS, PROPS, Objektorientering, RMUC - Kravanalys med Use Cases Tekniker: C#, NET, SQL Server, Oracle [...]

Joakim Wiklund

Roll: Konsultchef, Verksamhetsutvecklare e-förvaltning Utbildning: Systemvetenskap Metoder: PENG, COBIT, PVU - praktisk verksamhetsutvecking, PPS, RUP, PROPS Typer av uppdrag: Chef för Agios konsulter samt [...]

Susanne Edgert

Roll: Verksamhetsutvecklare och projektledare Utbildning: Grundskollärare MaNo. Datavetenskap Certifieringar:  Kravhantering vid systemutveckling (NFI, Konsultbolag1 & Connecta), Java – Sun Certified Programmer for Java 2 [...]