Landsting

Uppdrag hos Landstinget Sörmland

Inom ramen för projektet Vårdnära Service hos Landstinget i Sörmland genomför Agio ett utredningsuppdrag för att identifiera möjligheter och förutsättningar att frigöra tid från vårdpersonal. Syftet är att kartlägga arbetsuppgifter [...]

2017-08-10T10:56:39+02:00 2016-03-18|Landsting, Nyheter|

Nytt avtal med SLL

Agio har tillsammans med Cybercom förlängt befintligt ramavtal inom leveransområdena: - Verksamhetsutveckling och strategi - Ledning och styrning - Systemutveckling och -förvaltning - Test Avtalsperiod [...]

2015-02-16T12:57:22+01:00 2015-02-16|Landsting, Nyheter, Ramavtal|