Energi

Agio har vunnit flerårigt ramavtal med PiteEnergi

Agio har tilldelats ramavtal med PiteEnergi inom konsulttjänster avseende bl a projektledning, verksamhetsutveckling och systemutveckling. Energibranschen och PiteEnergi står inför stora förändringar där digitaliseringen skapar [...]

2017-01-24T08:28:41+01:00 2017-01-24|Energi, Näringsliv, Nyheter, Ramavtal, Verksamhetsutveckling|

Agio leder organisationssammanslagning och tillhörande SAP-förändring

 Koncernledningen för ett av Sveriges stora kraftbolag beslutade under våren 2012 att slå samman två av sina dotterbolag. Målen med samgåendet är att stärka och [...]