Okategoriserade

Julrim 2020

Midvinternattens köld är hård, Tomten står ute och fryser alla sova i enslig gård, men Agios verkstad lyser Nissarna sliter båd dag och natt, [...]

2020-12-23T15:56:57+01:00 2020-12-23|Okategoriserade|

Agio har förlängt sitt förvaltningsavtal med DHL för 2017.

Avtalet innefattar ett support- och underhållsansvar för sex olika förvaltningsobjekt samt ett operativt lednings- och styrningsansvar. Agio förvaltar bland annat DHL:s datalager som fungerar som [...]

2017-02-06T13:41:37+01:00 2017-02-06|Beslutsstöd, Logistik, Näringsliv, Nyheter, Okategoriserade|

Christina Persson

Roll: Verksamhetsutvecklare och projektledare Utbildning: Arkivarie Metoder: ​Processorienterad verksamhetsutveckling, Riksarkivets föreskrifter 2008:4 (verksamhetsbaserad arkivredovisning), 2009:1 och 2009:2 (elektroniskt bevarande) m m Tekniker: ​W3D3, Iipax, Platina [...]