Referenser

Kvalitetssäkrade dokumenthanteringsplaner och fastställda ärendestrukturer

Förvaltningen ansvarar för all kollektivtrafik inom länet. Myndigheten saknade ett enhetligt sätt att hantera dokument och i samband med att verksamheten gick över till förvaltningen, [...]

2018-08-23T13:53:52+02:00 2015-09-10|Ärendehantering, Dokumenthantering, eFörvaltning, Platina, Referenser|

Effektivare arbetssätt ger förbättrad trafikinformation

Bakgrund Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverkets verksamhetsområde Trafikledning strävar efter att [...]

2015-09-10T10:33:58+02:00 2015-09-10|Experttjänster, Projektledning, Referenser, Verksamhetsutveckling|

Agio säkerställer ny tjänsteleverantör

Socialstyrelsens verksamhet kring hälsa och välfärd bedrivs av 685 personer som hanterar närmare 45 000 ärenden årligen. Socialstyrelsens huvudsakliga verksamhetsstöd är dess dokument- och ärendehanteringssystem. [...]

2017-05-22T14:04:03+02:00 2015-09-03|Experttjänster, Referenser, Verksamhetsutveckling|