Beslutsstöd

Bättre planering, styrning och uppföljning med nytt beslutsstödsystem

En av våra viktigare myndigheter har tidigare haft begränsade möjligheter att ta fram underlag till analyser av nyckeltal, statistik och rapporter för att underlätta prioriteringar [...]

2018-08-23T11:36:14+02:00 2015-09-02|Beslutsstöd, Myndighet, Referenser|

Maximerad nytta av Business Intelligence

Kunden är i detta fall en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer ifrån världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har arbetat med Business Intelligence [...]

2018-08-23T11:40:38+02:00 2015-07-07|Beslutsstöd, Industri, Näringsliv, Produktionsstyrning, Referenser|