eFörvaltning

Kvalitetssäkrade dokumenthanteringsplaner och fastställda ärendestrukturer

Förvaltningen ansvarar för all kollektivtrafik inom länet. Myndigheten saknade ett enhetligt sätt att hantera dokument och i samband med att verksamheten gick över till förvaltningen, [...]

2018-08-23T13:53:52+02:00 2015-09-10|Ärendehantering, Dokumenthantering, eFörvaltning, Platina, Referenser|

Överblick och kontroll över sökbara dokumentflöden

Myndigheten ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss och arbetar med att förebygga och hantera krissituationer från 26 kuststationer längs landets kust. Organisationens system för [...]

2018-08-23T11:53:22+02:00 2015-09-02|Ärendehantering, Dokumenthantering, eFörvaltning, Referenser|

Myndighet effektiviserar statistikproduktionen med hjälp av Nyttorealisering

Katrin Holmgren är huvudprojektledare i myndighetens projekt ”Gemensam produktionsmiljö”, ett projekt som efter leverans ska ha medfört en effektivare statistikproduktion, från datainsamling till publicering. Ett [...]