Myndighet

Bättre planering, styrning och uppföljning med nytt beslutsstödsystem

En av våra viktigare myndigheter har tidigare haft begränsade möjligheter att ta fram underlag till analyser av nyckeltal, statistik och rapporter för att underlätta prioriteringar [...]

2018-08-23T11:36:14+02:00 2015-09-02|Beslutsstöd, Myndighet, Referenser|

Myndighet effektiviserar statistikproduktionen med hjälp av Nyttorealisering

Katrin Holmgren är huvudprojektledare i myndighetens projekt ”Gemensam produktionsmiljö”, ett projekt som efter leverans ska ha medfört en effektivare statistikproduktion, från datainsamling till publicering. Ett [...]