Näringsliv

Maximerad nytta av Business Intelligence

Kunden är i detta fall en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer ifrån världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har arbetat med Business Intelligence [...]

2018-08-23T11:40:38+02:00 2015-07-07|Beslutsstöd, Industri, Näringsliv, Produktionsstyrning, Referenser|

Giron ger effektivare gruvbrytning

Kunden är en världsledande producent av för­ädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer från världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har utvecklat metoder för produktföräd­ling och storskalig gruvbrytning [...]

Kontroll över uppdrag, maskiner och fakturering

Kunden erbjuder transportresurser och entreprenadmaskiner. Ett stort antal av deras uppdrag är kopplade till gruvindustrin med bland annat LKAB som kund. Man blandar och transporterar [...]

2018-08-23T13:59:33+02:00 2015-05-01|Logistik, Näringsliv, Produktionsstyrning, Referenser|

Kund optimerar lastning med Wolis

Kunden använder lastinformationssystemet Wolis för att optimera lastningen t.ex. genom minimerad gråbergsinblandning. WOLIS kombinerar information från fordon, verksamhetskunskap och affärsdata för att möjliggöra decentraliserat beslutsfattande [...]

2018-08-23T13:55:51+02:00 2015-01-07|Industri, Logistik, Näringsliv, Produktionsstyrning, Referenser|

Agio leder organisationssammanslagning och tillhörande SAP-förändring

 Koncernledningen för ett av Sveriges stora kraftbolag beslutade under våren 2012 att slå samman två av sina dotterbolag. Målen med samgåendet är att stärka och [...]