Industri

Maximerad nytta av Business Intelligence

Kunden är i detta fall en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer ifrån världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har arbetat med Business Intelligence [...]

2018-08-23T11:40:38+02:00 2015-07-07|Beslutsstöd, Industri, Näringsliv, Produktionsstyrning, Referenser|

Giron ger effektivare gruvbrytning

Kunden är en världsledande producent av för­ädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer från världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har utvecklat metoder för produktföräd­ling och storskalig gruvbrytning [...]

Kund optimerar lastning med Wolis

Kunden använder lastinformationssystemet Wolis för att optimera lastningen t.ex. genom minimerad gråbergsinblandning. WOLIS kombinerar information från fordon, verksamhetskunskap och affärsdata för att möjliggöra decentraliserat beslutsfattande [...]

2018-08-23T13:55:51+02:00 2015-01-07|Industri, Logistik, Näringsliv, Produktionsstyrning, Referenser|