Nyttorealisering

Myndighet effektiviserar statistikproduktionen med hjälp av Nyttorealisering

Katrin Holmgren är huvudprojektledare i myndighetens projekt ”Gemensam produktionsmiljö”, ett projekt som efter leverans ska ha medfört en effektivare statistikproduktion, från datainsamling till publicering. Ett [...]