Projektledning

Effektivare arbetssätt ger förbättrad trafikinformation

Bakgrund Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverkets verksamhetsområde Trafikledning strävar efter att [...]

2015-09-10T10:33:58+02:00 2015-09-10|Experttjänster, Projektledning, Referenser, Verksamhetsutveckling|

Agio leder organisationssammanslagning och tillhörande SAP-förändring

 Koncernledningen för ett av Sveriges stora kraftbolag beslutade under våren 2012 att slå samman två av sina dotterbolag. Målen med samgåendet är att stärka och [...]