Verksamhetsutveckling

Adam Östblom

Roll: Power BI konsult, Analytiker, BI utvecklare Utbildning: Nationalekonom och Statistiker Metoder: Agila metoder, Statistisk analys, SCRUM Tekniker: Power BI, SQL management studio, R, [...]

Effektivare arbetssätt ger förbättrad trafikinformation

Bakgrund Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverkets verksamhetsområde Trafikledning strävar efter att [...]

2015-09-10T10:33:58+02:00 2015-09-10|Experttjänster, Projektledning, Referenser, Verksamhetsutveckling|

Agio säkerställer ny tjänsteleverantör

Socialstyrelsens verksamhet kring hälsa och välfärd bedrivs av 685 personer som hanterar närmare 45 000 ärenden årligen. Socialstyrelsens huvudsakliga verksamhetsstöd är dess dokument- och ärendehanteringssystem. [...]

2017-05-22T14:04:03+02:00 2015-09-03|Experttjänster, Referenser, Verksamhetsutveckling|

Agio leder organisationssammanslagning och tillhörande SAP-förändring

 Koncernledningen för ett av Sveriges stora kraftbolag beslutade under våren 2012 att slå samman två av sina dotterbolag. Målen med samgåendet är att stärka och [...]