Verktyg

Peter Foberg

Roll: Verksamhetsutvecklare och förvaltningsledare Utbildning: Arkivarie Metoder: ​Astrakan processkartläggning Tekniker: ​Platina, Platina LTA (Long term archive) Typer av uppdrag: Verksamhetsutveckling och framtagning av effektiva systemstöd i [...]

Lena Randers

Roll: Arkitekt och systemutvecklare Utbildning: Systemvetenskap Metoder: Kimball Dimensional Modeling in Depth, UML, PROPS, Tekniker:  SQlickPlanner, SQLServer, QlikView, Business Objects, Crystal Reports, Oracle, Ingress, Informix, [...]

David Andersson

Roll: Systemutvecklare Utbildning: Materialteknik LTU Metoder: WCAG, UML Tekniker: Platina, C#. VB.NET, Reporting Services, Java (J2EE), HTML, ASP.NET, SQL, Jquery, PHP, XML/XSLT, AJAX, Sharepoint, SQL [...]

Fredrik Sigbjörn

Roll: Arkitekt och systemutvecklare Utbildning: Dataingenjör Certifieringar: Certifierad Platinautvecklare, MCTS/MCDP Sharepoint Metoder: Agile Tekniker: Platina, SQL Server, .NET, C#, ASP.NET, C++, Sharepoint Typer av uppdrag: [...]

Helena Winther

Roll: Produktionsansvarig Agio och projektledare Utbildning: Data- och systemvetenskap Certifieringar: SCRUM Master Metoder: PM3, Effektiv testmetodik i projekt och förvaltning (ISTQB), LEAN, Agil projektledning [...]

Jan Westerberg

Roll: UX-designer och systemutvecklare Utbildning: Webbutveckling Metoder: WCAG 2.0,  Praktisk projektstyrning Tekniker: HTML/CSS, JavaScript,.NET, ASP.NET, C#,PHP, MySQL, SQL Server,Platina, Polopoly, Wordpress, Drupal Typer av [...]

Andreas Wikström

Roll: Systemutvecklare Utbildning: Systemvetenskap Certifieringar: Certfierad Platinautvecklare Metoder: Agila metoder Tekniker: Platina, ASP.NET, C#, JavaScript, XML, SQL, JQuery och QlikView Typer av uppdrag: Systemutveckling inom objektorienterad analys [...]

Anders Eklöf

Roll: Arkitekt och systemutvecklare Utbildning: Systemvetenskap Certifieringar: Microsoft Certified Professional Architect Metoder: Agil projektledning med Scrum, Kimball Tekniker:  SQL Server, QlikView, ASP.NET, Business Object Typer [...]

Magnus Fagerqvist

Roll: Arkitekt och systemutvecklare Utbildning: Civilingenjör datateknik Certifieringar: MCTS/MCDP Sharepoint, Certifierad Platinautvecklare Metoder: UML, SCRUM, Subversion Tekniker: Sharepoint, ArcGIS Dektop, Platina, C#, Java, C++, .ASP.NET, [...]