Verktyg: Sharepoint

Adam Östblom

Roll: Power BI konsult, Analytiker, BI utvecklare Utbildning: Nationalekonom och Statistiker Metoder: Agila metoder, Statistisk analys, SCRUM Tekniker: Power BI, SQL management studio, R, [...]

Giron ger effektivare gruvbrytning

Kunden är en världsledande producent av för­ädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer från världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har utvecklat metoder för produktföräd­ling och storskalig gruvbrytning [...]

Andreas Wikström

Roll: Systemutvecklare Utbildning: Systemvetenskap Certifieringar: Certfierad Platinautvecklare Metoder: Agila metoder Tekniker: Platina, ASP.NET, C#, JavaScript, XML, SQL, JQuery och QlikView Typer av uppdrag: Systemutveckling inom objektorienterad analys [...]

Magnus Fagerqvist

Roll: Arkitekt och systemutvecklare Utbildning: Civilingenjör datateknik Certifieringar: MCTS/MCDP Sharepoint, Certifierad Platinautvecklare Metoder: UML, SCRUM, Subversion Tekniker: Sharepoint, ArcGIS Dektop, Platina, C#, Java, C++, .ASP.NET, [...]

Jonas Wennberg

Roll: Systemutvecklare Utbildning: Systemvetenskap Certifieringar: Certifierad Platinautvecklare, MCP (Microsoft Certified Professional), * MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) Metoder: PROPS, Agila metoder, WCAG 2.0 Tekniker: .NET, C#, [...]