Att arbeta på Agio 2019-12-20T08:48:37+01:00

Arbeta på Agio

Agio är ett IT-konsultföretag i tillväxt med 85 engagerade, kompetenta och ansvarstagande konsulter, alla med sin unika förmåga och expertis. Ett lag där personlig utveckling, coaching och kvalitativa leveranser går hand i hand med ett balanserat liv där det också finns plats för familj och fritid.

Digital transformation, utveckling av verksamhetskritiska lösningar till industribolag, beslutsstöd till internationella logistikföretag eller samhällsnyttig digitalisering av offentlig sektor – Vad brinner du för?

Hållbara konsulter

Agio är ett konsultföretag och vår förmåga beror helt på medarbetarnas Engagemang, Kunskap och Ansvarstagande, vår värdegrund. Det är upp till företaget att säkerställa detta genom bästa förutsättningar

Agio har ett övergripande frisk- och hälsoarbete som präglas av friskvård, uppföljning och stöd. En hållbar arbetsmiljö och situation är en förutsättning för en utvecklande arbetsplats. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete utvecklar löpande vår miljö både hos kund, vid vår kontorsarbetsplats och våra verktyg för att verka med kunder på distans.

Hållbarhet som konsult handlar också om att ha en kunskap som marknaden efterfrågar. Genom våra långsiktiga kompetensutvecklingsplaner som kontinuerligt följs upp säkerställer vi och Du att din kompetens matchar marknadens behov.

Må bra och ha roligt

Tillsammans skapar vi ett friskt företag och friska medarbetare som handlar om att både må bra, ha roligt på jobbet och att trivas med Agio och varandra. Vi uppmuntrar till medarbetares initiativ och driv för välmående, trivsel och engagemang:

  • Agio Wellness Community (AWC) driver allt från vinprovning till hockeyspelsturneringar, friskvårdsföreläsningar, plankan, stegräkning, PT-träning i grupp, lunchpromenader vasaloppsinitiativ, alpinkurser, golf etc
  • Attraktivare Agio – det fora som med stolthet i grunden vill jobba med löpande förbättringar av företaget och jobba befintliga och framtida medarbetare.
  • Filosofiska rummet – där vi träffas och pratar om högt och lågt, tillexempel som när vi bjöd in några riksdagspolitiker för att prata AI höra deras tankar kring den samhällsförändring vi kommer att se framöver i ett allt mer digitaliserad och automatiserat samhälle. De lärde sig nog en hel del!
  • Sol Vind & vatten – medarbetarinitiativet som får lika mycket pengar som vi klimatkompenserar vårt nödvändiga flygande med att använda till smarta klimatinitiativ.

Trygghet i anställningen

Agio startade 2003, i den lägsta av lågkonjunkturer som drabbat vår bransch. ATt starta i såna tider ger respekt, lägger grunden för långsiktig och bra planering och skapar en stor ödmjukhet för allas betydelse, varje dag.

Ett av Agios första avtal var vårt kollektivavtal där vi har Almega som avtalspart i det sk IT och telekom-avtalet. Kollektivavtalet är vårt rättesnöre och det säkerställer att vi gör allt rätt, från arbetstider och ersättningar, beredskapshantering och till den så viktiga pensionen. Ja tjänstepensionen som såklart ska betalas på samtliga medarbetarens lönedelar – eller hur!

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling lägger grunden för en personlig utvecklingsresa och ett utvecklande kompetensföretag. Vi baserar vår kompetensutveckling på givande uppdrag, starkt mentorskap och utbildning. Kompetensutvecklingsprocessen bedrivs strukturerat och med stöd. Med rätt verktyg, stöd, metoder, modeller och arbetssätt skapas struktur och trygghet i leveranserna vilket också garanterar den kvalitet våra kunder förväntar sig.

Kunskapsutbyte

Ständigt lärande är en viktig beståndsdel i Agios själ. Vi värnar om kunskapsutbyte mellan varandra och har olika mötesplatser för detta:

  • Agio Academy – vår digitala lärplattform med olika lärmoduler som tagits fram av våra konsulter. Här delar vi med oss från kurser och konferenser.
  • Projektledarforum – ett forum där vi utbyter frågor som rör ledarskap och verksamhetsutveckling
  • DevCommunity – systemutvecklarnas mötesplats med olika teman rörande digitala plattformar, utvecklingsmetoder och verktyg.

Mentorskap och Agiobuddy

På Agio finns ett program för mentorskap där alla både har möjlighet att ha en mentor och att vara mentor. Mentorskap är utvecklande för både mentorn och adepten och ni bestämmer tillsammans vad mentorskapet ska rikta in sig på. Det kan handla om saker här och nu, dig som person eller karriärvägar.

Buddy är ett annat program hos Agio där du och en kollega ingår ett partnerskap för utbyte i vardagen. Det är du och din buddy som bestämmer formen. Vid era möten pratar ni om gemensamma frågor, utbyter kunskaper eller lyfter enskilda områden med din buddy som bollplank.

Kundens bästa val

Vår affärsidé är att skapa effektivare processer med hjälp av IT hos våra uppdragsgivare i en symbios mellan individ, organisation och system Hos Agio finns en kompetensmix som ger oss möjlighet att generera nytta för våra kunder. Vår devis vid rekrytering är enkel ”våra konsulter skall alltid vara kundens första val”. Det har gett oss en uppsättning konsulter som har ”driv i steget” och dokumenterad erfarenhet av att skapa nytta med IT.

Balans mellan arbete och fritid

Ett utmanande jobb kräver också ett balanserat liv och vi prioriterar dig som värderar en balanserad tillvaro mellan arbete, familj och fritid.

Tillit och delaktighet

Agios ledningsfilosofi bygger på tillitsbaserat ledarskap. Vi utgår alltid från att varje medarbetare gör sitt bästa utifrån de förutsättningar medarbetaren fått. Delaktighet är en förutsättning för att känna ett sammanhang och såväl organisation som beslutsvägar är formade för att skapa största möjliga delaktighet.

Transparens är ett nyckelord och medarbetare ska alltid ha insyn i företaget, viktiga prioriteringar och ekonomi. Intranätet, månadsmöten, utbudsområdesmöten, personligt ansvar och en direkt närhet till ledningen är hörnstenar.

Pålitlighet och likabehandling

Medarbetare och kunder ska känna att Agio är ett företag man kan lita på. Trovärdighet förtjänas genom att vi lever upp till våra åtaganden, det vill säga visa att vi är en pålitlig samarbetspartner och arbetsgivare.

I våra grundvärderingar ligger allas lika värde, rättvisa löner och förutsättningar. Det genomsyrar allt från lön och ersättningar till uppgifter, roller, ansvar och rekrytering. Agio ska ha en inkluderande arbetskultur baserad på insikten i allas individuella förmåga och insikten i att alla är unika.

Kundnära

Samarbetet mellan Agio och våra kunder präglas av att vi är närvarande och bjuder på våra bästa sidor, professionalism, engagemang, öppenhet och respekt.
Företagskultur och resultat.

Vårt arbete mäts bäst genom den nytta vi skapar hos våra kunder. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att bygga ett team baserat på en kombination av personlighet, kompetens och medarbetarrespekt samtidigt som vi arbetar stenhårt för lönsamhet lägger vi grunden för ett bolag där alla blir en tillgång för företaget och ”en i gänget”.

Vi vill utvecklas och fortsätta vara den bästa arbetsgivaren. Ett högt mål som ställer krav på förtroendefullt ledarskap, lyhördhet och personligt engagemang i samverkan med affärsmannaskap.