Det finns mycket värme och en stark vi-känsla i företaget

Det finns mycket värme och en stark vi-känsla i företaget 2019-02-19T09:58:41+00:00

Konsult Katja HedmanIntervju med Katja Frank

Roll: Verksamhetsutvecklare, projektledare, testare
Började hos Agio: 2012 och 2017
Placeringsort: Stockholm
Det bästa med att arbeta på Agio: Man känner sig hemma på Agio!

Jag älskar ordning och reda, och en tydlig kravbild. Inom mitt expertområde bidrar jag med min förmåga till ett helhetstänk och hålla en struktur. Det kan vara att ta fram ett helt komplett ledningssystem med både mål, processer, organisation, roller, systemstöd, mätetal som ger kunden trygghet. Alla delar hänger ihop i syfte att skapa effektivare verksamhet med ständiga förbättringar. Jag får jobba med hela verksamheten och samarbeta med alla möjliga härliga människor på alla nivåer!

Mina dagar ser olika ut. Jag följer planera-genomföra-utvärdera-förbättra-flödet med en ny inställning varje dag beroende på vilken typ av kund jag jobbar med. Jag anpassar mig mycket till min omgivning, men jag vill också göra saker på ett nytt sätt och använda mig av mitt mod och min kreativitet. Att ta del av material, analysera, tänka innovativt och dokumentera förslag gör jag dagligen. Annars är avstämningsmöten med kunden, att driva workshops och utbildningar samt samarbetet med andra roligast!

Utmaningarna i konsultrollen handlar ofta om mognad hos kundens verksamhet – hur duktiga beställare de är, hur väl de kan formulera krav på genomförande, hur stor processmognad det finns inom verksamheten, hur väl uppdraget är förankrat, om resurser är tillsatta eller inte. Ofta får man börja från början och ”sälja in” det egna projektet/uppdraget internt.

Jag jobbar på Agio för att det är bästa konsultbolaget i stan! Jag har träffat några andra samt även varit ifrån Agio under en tid men ”You can’t live with them, you can’t live without them”! Jag har kommit tillbaka för att Agios konsulter är otroligt kompetenta – jag skulle kunna rekommendera vem som helst av dem. Agios ledningsgrupp är drivna, lyhörda, prestigelösa och allmänt sköna! Och det finns mycket värme i företaget! Det är en stark vi-känsla, vilket inte är lätt att skapa då man sitter ute hos kunder. Men man känner sig hemma på Agio!

Det roligaste med mitt jobb är att jag får styra mitt arbete väldigt mycket och att alla litar på att jag gör ett bra jobb. Jag får jobba med många olika typer av verksamheter och olika typer av organisationskulturer och jag får träffa många kunniga människor som jag kan lära mig av. Att jag bidrar till kundens måluppfyllelse och förbättringar, och att kunderna uppskattar mitt arbete.

Fördelen med att vara konsult är att man slipper mycket ”brus”som kan finnas runt om som anställda behöver vara i – allt runt om som inte nödvändigtvis bidrar till att det blir bättre eller effektivare. Som konsult behöver man bara tänka på att leverera resultat i sitt uppdrag. Man behöver inte vara en aktiv ”spelare” i någon pågående ”politisk historia” hos kund.