Jag drivs av att göra skillnad

Jag drivs av att göra skillnad 2017-05-22T14:03:55+02:00

 

Konsult Susanne Edgert

Intervju med Susanne Edgert

Roll: Projektledare och verksamhetsutvecklare
Började hos Agio: 2010
Det bästa med att arbeta på Agio: Framför allt uppskattar jag förmånen att jobba med kompetenta, engagerade kollegor som jag har väldigt roligt med.

 

 

 


Jag gillar när jag bidrar till förändring, ser saker komma i mål och att jobba tillsammans med olika organisationer och kompetenser.

Just mötet mellan IT, kommunikation och verksamhet är inspirerande. Och allra mest gillar jag när det är både enkelt och komplext; enkla problem med snabb väg fram och det mera komplicerade med många inblandade. IT-lösningar i sig kan göra mycket nytta men utan medverkan av människor når vi inte den fulla potentialen. Digitalisering handlar om samspelet mellan teknikens möjligheter och verksamhetens och användarnas behov och medverkan. Det är här min kompetens som verksamhetsutvecklare och projektledare ställs på sin spets.

På Agio är det mycket på gång,  Just nu har jag uppdrag hos två av våra kunder. Hos den ena kunden har jag flera parallella uppdrag, framtagande av en modell för projektportföljsstyrning kopplat till en projektmodell, digitalisering av del av verksamheten samt processutveckling i syfte att effektivisera men också standardisera för att få en mer kvalitetssäkrad och mindre sårbar verksamhet. Hos den andra kunden jobbar jag som verksamhetsutvecklare med att ta fram en målbild för hur framtidens trafikinformation ska se ut samt att säkerställa att förändringar på kort sikt görs i riktning mot det målet.

Att vara konsult på Agio är stimulerande och roligt då jag upplever att mina projekt är utmanande och utvecklande.  Att samarbeta och dryfta utmaningar i uppdrag med kollegor ger energi och höjer både min egen kompetensutveckling och kvaliteten på mina leveranser. Vi har en platt organisation med närhet till ledningen och där jag känner att jag kan påverka både i stort och smått. Tillsammans med min säljare prioriteras uppdrag som är relevanta för mig utifrån min kompetens och utvecklingsplan.

På Agio finns plats för både jaget och laget!
Jag har varit projektledare och verksamhetsutvecklare i mer än 10 år. Det viktigaste i min yrkesroll och vardag är ta vara på den gemensamma kompetens som finns i gruppen. Det handlar både om den projekt- eller arbetsgrupp där jag jobbar och som medarbetare på Agio. Mitt mål är att skapa grupper med ett öppet och inkluderande klimat där det finns en tydlighet kring syfte, mål och förväntningar. I sådana grupper är det roligt att medverka och de är också mer effektiva. Att ha ett nära samarbete och kunna bolla och sina idéer med kollegor ger mig både energi och glädje på jobbet.