Jag hjälper svensk offentlig sektor att bli ännu bättre och effektivare

Jag hjälper svensk offentlig sektor att bli ännu bättre och effektivare 2020-05-26T15:18:08+02:00

Intervju med Ida Hermansson

Roll: Verksamhetsarkitekt
Började hos Agio: 2019
Placeringsort: Stockholm
Det bästa med att arbeta på Agio: Möjligheten att bidra till Sveriges digitalisering

På Agio får jag möjlighet att kombinera det jag gillar; att arbeta självständigt och i team. -både hos kund och tillsammans med andra konsulter på Agio. Det är varierande arbetsuppgifter, både vad gäller innehåll och tidsomfattning. Jag får möjlighet att arbeta med digitalisering och utveckling av verksamheter som jag är min kärnkompetens. 

Mitt intryck av Agio var jordnära och genuint, i anställningsprocessen kommunicerades att Agio bla stod för möjlighet till en bra arbetsmiljö, en bra balans mellan arbete och fritid. Kul att prova på att arbeta på ett mindre företag. Har varit i mycket större organisationer i tidigare. ​

Mitt roligaste uppdrag var ett viktigt uppdrag för Arbetsmarknadsförvaltningens (Stockholm Stad) fortsatta digitaliseringsresa.​
Uppdraget bestod i att genomföra en förstudie för att identifiera processer och aktiviteter för att automatisera med hjälp av Robot process automation (RPA). Arbetsmarknadsförvaltningen vill digitalisera manuell hantering som tar mycket tid och resurser och målet med förstudien var att identifiera processer och aktiviteter med störst potential för automatisering. ​

Det avslutade uppdraget hjälper Arbetsmarknadsförvaltningen vidare i arbetet att identifiera, utvärdera och implementera automatiserade processer som både kommer ge medborgare ökade nyttor och svara på verksamhetens högre efterfrågan kring automatisering. ​

Det var ett mycket inspirerande uppdrag där jag fick bidra med mina erfarenheter inom digitalisering och RPA-projekt. Uppdraget var tidspressat och det var viktigt att komma igång snabbt. Ett bra samarbete med beställaren och att jag tidigare arbetat inom Stockholms stad var värdefulla tillgångar för att identifiera i vilken ordning saker borde ske. ​

Mycket av framgången i denna typ av projekt bygger på kommunikation och att hitta nycklarna för att lösa saker. I det känner jag mig trygg med tanke på min bakgrund och erfarenhet. Det var helt enkelt en bra matchning av uppdraget och mig som konsult. Nu blir det spännande att följa Stockholms stads fortsatta digitaliseringsarbete! ​

Det roligaste på Agio är att träffa och kommunicera med alla de olika personer och grupper av personer som jag möter i de olika uppdragen. Min ambition är att vi tillsammans ska utvecklas och ha kul i det gemensamma arbetet som vi har kommit överens om ska genomföras. Jag ser detta också som en mycket viktig framgångsfaktor för att uppnå ett gott resultat.  ​