Vi har så roligt på jobbet!

Vi har så roligt på jobbet! 2017-11-08T13:48:28+00:00

konsultintervju_Veronica_AIntervju med Veronica Andersson

Roll: Verksamhetsutvecklare/Projektledare
Började hos Agio: 2011
Placeringsort: Luleå
Det bästa med att arbeta på Agio: Otroligt bra sammanhållning. Dessutom utmanar och hjälper vi varandra kollegor emellan, vilket både är stimulerande och utvecklande.

 

Mitt arbete på Agio är omväxlande, utmanande och roligt! På Agio finns många typer av uppdrag och därför möjlighet att prova på nya saker, för mig en av anledningarna till att jag valt att arbeta som konsult. Vi har kunder inom olika branscher och områden vilket gör att man får man inblick i olika typer av verksamheter.

På Agio har vi uppdrag hos större och mindre företag, hos myndigheter och verk. Jag har haft förmånen att arbeta mycket med en uppdragsgivare vilket gjort att jag har arbetat inom olika delar av verksamheten och lärt mig mycket om hur den fungerar. Därför har jag haft en kort startsträcka när jag fått nya uppdrag. Jag känner organisationen väl och vet vem jag skall vända mig till, vilket gör att jag kan arbeta snabbt och effektivt. Samtidigt har jag lett andra projekt parallellt för andra uppdragsgivare, vilket fungerat bra tack vare god planering och bra support från kollegor.

Att Agio finns på flera orter öppnar upp möjligheter för olika typer av uppdrag och uppdragsgivare. De uppdrag jag arbetar med är oftast nationella, men det är inget problem att ha Luleå som utgångspunkt. På Agio har jag möjlighet att planera min tid i samråd med mina uppdragsgivare. Agio är ett företag som lever upp till det andra bara säger: Det ÄR möjligt att kombinera att arbeta heltid med att ha familj. Dessutom är lönemodellen är bra, när man arbetar mycket märks det, eftersom en del av lönen är prestationsbaserad.

Ett spännande uppdrag jag haft var för Trafikverket och handlade om att inventera trafikinformationsutrustning på samtliga järnvägsstationer i Sverige. Trafikinformationens betydelse för resenärer, trafikanter och näringsliv är som störst vid störningar och då kan den i flera fall vara helt avgörande. Projektet kommer att resultera i en lista över de behov och förslag till åtgärder som Trafikverket behöver göra för att höja kvaliteten på trafikinformationen till resenärerna. Trafikinformation är något som alla som åkt tåg kan relatera till och därför har det varit ett roligt projekt att arbeta med.

Jag trivs otroligt bra på Agio. Medarbetarna har olika kompetenser och roller, vilket gör att man alltid kan vända sig till en kollega för råd eller med frågor. Ledningen är mycket bra, bland annat uppmanar de oss anställda att lämna in förslag och uttrycka våra önskemål och man märker att de lyssnar på oss och tar tillvara på våra synpunkter. Dessutom har vi otroligt roligt på jobbet! Det är alltid mycket skratt och en härlig jargong, vilket gör att man saknar sina kollegor när man inte är där.