Agio i samhället

Agio i samhället 2018-05-30T14:15:03+00:00
Kollage kultur- och sportbilder

Aktivt engagemang

Agio deltar i samhället med pengar och tid. Vi sponsrar ett flertal olika områden och försöker bidra till elit och bredd. Som ett led i vår strävan att vara ett jämställt företag skall all sponsring fördelas lika mellan kvinnor och män.

Vi är med i branschråd IT inom Luleå Näringsliv AB – ett utvecklingsbolag som stimulerar tillväxten genom att utveckla befintliga företag, driva utvecklingsprojekt för näringslivet samt arbetar aktivt med företagsetableringar.

Barncancerfondens arbete är oerhört betydelsefullt och vi är stolta över att vara en av deras finansiärer.