Agio i samhället

Agio i samhället 2020-06-24T13:16:02+02:00
Kollage kultur- och sportbilder

Socialt ansvarstagande

Agio verkar för ett utvecklande samhälle där jämställdhet, jämlikhet, rättvisa, hållbarhet och hälsa utgör kärnan i våra engagemang.

  • Jämställd sponsring – Agio sponsrar verksamheter jämställt och uppmuntrar omgivningen att ställa sig frågan om pojkar och flickor har samma förutsättningar i den verksamhet man sponsrar.
  • Hållbara klimatinitiativ – Agios personalförening Sol, vind och vatten får årligen en summa motsvarande företagets klimatkompensation för flygresor att använda i av personalen prioriterade klimatinitiativ.
  • Bekämpning av sjukdomar – Agio sponsrar löpande cancerforskning via Cancerfonden och Barncancerfonden Stöd i flyktingkrisen – UNHCR, UNICEF, Läkare utan gränser

Forskning och innovation
Agio tror på ett utvecklande samhälle och deltar aktivt i olika forskningsprojekt i samarbete svenska universitet och forskningsinstitut. Vår övertygelse är att de globala målens uppfyllelser i stor utsträckning är i behov av riktad forskning för att lösas och bidrar aktivt till detta med resurser.
Vi går alltid in i projekten med en tydlig intention för hur projekten ska bidra till Agios utveckling.

Personalinitiativet: Sol, vind och vatten