Agios policy

Agios policy 2019-12-20T01:35:37+01:00
Blommor på fjället

Agio är ISO-certifierade inom kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001).

Kvalitetspolicy

Agio System & Kompetens AB åtar sig att bedriva en verksamhet där kvalitet av leverans till kund alltid är i fokus genom att Agio :

 • uppfyller kundernas förväntningar
 • har en lönsamhet som ger möjligheter till att bli en långsiktig partner
 • kontinuerligt ser över och förbättrar processer och arbetssätt

För att kunna realisera åtaganden i kvalitetspolicyn är följande mål framtagna:

 1. Hög kvalitet på leverans till kund.
  Våra kunder ska alltid vara nöjda med Agios leverans av system och/eller kompetens.
 2. Stark försäljning och god lönsamhet.
  Vi ska uppfylla vår vision om att vara självfinansierande genom att ha en stark försäljning och god lönsamhet.
 3. Ständiga förbättringar.
  I och med införandet av ledningssystem för kvalitet och miljö, främja och utveckla organisationskultur där praktisk förbättring av egna arbetssätt i syftet att säkerställa kvalitet av leverans till kund blir allas angelägenhet.

Miljöpolicy

Agio arbetar målmedvetet för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Agio är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det har gett oss en plattform där vi arbetar med ständig förbättring av vår egen miljö och miljöpåverkan, men också insikt i hur vi kan arbeta för att ta ett ansvar utöver vår egen direkta påverkan och bidra till såväl lokal som global hållbarhet.

Vi har identifierat vårt resande i arbetet som den största miljöbelastningen. För att reducera konsekvenserna klimatkompenseras samtliga flygresor, vi uppmuntrar våra medarbetare att resa klimatsmart och strävar aktivt efter att öka kompetensen och viljan hos våra kunder att arbeta med distansöverbryggande teknik.

Agios personal har också etablerat en förening, Sol, vind & vatten vilka från företaget erhåller en summa motsvarande klimatkompensationen för flyget att använda till hållbarhetsinitiativ