Agios policy

Agios policy 2017-05-22T14:03:56+00:00
Blommor på fjället

Kvalitetspolicy

Agio System & Kompetens AB levererar konsulttjänster och lösningar till kunder i Sverige.

Agio System & Kompetens AB åtar sig att bedriva en verksamhet där kvalitet av leverans till kund alltid är i fokus genom att vi:

  • uppfyller kundernas förväntningar
  • har en lönsamhet som ger möjligheter till att bli en långsiktig partner
  • kontinuerligt ser över och förbättrar processer och arbetssätt

Miljöpolicy

Agio System & Kompetens AB levererar konsulttjänster och lösningar till kunder i Sverige.

Agio System & Kompetens AB åtar sig att bedriva en verksamhet där hänsyn till yttre miljö präglar alla aktiviteter, som ständigt förbättras och bidrar till hållbar utveckling genom att:

  • ha kännedom om vår egen miljöpåverkan.
  • följa gällande legala och andra krav samt ha kontroll över förändringar av dessa krav.
  • bedriva en verksamhet som ständigt se över och förbättrar egna processer och därmed bidrar till minskning av resursförbrukning och arbetar förebyggande mot föroreningar.