Agios vision

Agios vision 2019-12-20T01:15:23+01:00

Agios vision: ”En säker väg till framgång”

Agio levererar konsulttjänster med fokus på att effektivisera våra kunders verksamhet genom digitalisering.
Agios vision är ”En säker väg till framgång”, framgång för medarbetare, kunder och partners, säker som trygg, stabil, rättvis, hållbar och garanterad.

Som medarbetare ska jag varje dag känna att företaget står bakom mig och att jag har de resurser och de befogenheter jag behöver för att ta det ansvar jag fått. Det ger mig förutsättningar för att känna engagemang, dela med mig av engagemanget till kollegor, kunder och omgivning. Jag har också den kunskap som krävs för att jag ska kunna uppfylla mina uppdrag, dela med mig av kompetensen till kunder och kollegor.
Som kund känner jag mig trygg med Agios leverans, att den kommer uppfylla mina förväntningar i pris, funktion och tid och att den bidrar till en effektivare verksamhet. Nöjd kund och stolt medarbetare är viktiga ledord!

Våra grundläggande idéer är att:
– Ha förmåga att skapa bättre verksamhetsprocesser
– Leverera konsulter som är ett första val
– Arbeta med ledande plattformar
– Balansera tillväxten så att vi hinner med våra åtaganden

Visionen uppfyller vi genom att varje dag leva vår värdegrund; Engagemang, Kunskap och Ansvar, en värdegrund som vi kopplar till allt vi gör.

AFFÄRSIDÉ

Vi skapar effektivare processer till våra uppdragsgivare med hjälp av IT. Vårt utbud ger alltid bästa återbetalning till kund.

PERSONALIDÉ

Det skall vara kul och utvecklande på jobbet. Vi arbetar i en stimulerande miljö som genomsyras av engagemang, kunskap och ansvar. Vi erbjuder en miljö där människor trivs.


FINANSIELL IDÉ

Vi balanserar vinst och tillväxt så att vi hela tiden är självfinansierade. Då kan vi själva styra vår utveckling i samarbete med våra kunder.

PRODUKTIDÉ

Vår kombination av experttjänster, standardprodukter och trygga utvecklingsmetoder ger 100% effektivare processer åt våra kunder.