Ramavtal

Ramavtal 2021-02-19T14:16:06+01:00

Våra tjänster kan avropas av hela offentliga sektorn via ramavtal – statliga myndigheter, landsting och kommuner i Sverige. Vi har dessutom ramavtal med ett antal företag. Kontakta oss gärna så hjälper vi till att förenkla avropen för dig.

Vi kan avropas på bl a följande ramavtal:

Programvaror och tjänster

Systemutveckling (Avtalsperiod: Tom: 22-12-31)

Agio är underleverantör. Avrop ska alltid ske med förnyad konkurrensutsättning. I ramavtalet finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då upphandlingen omfattar proprietär programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, hårdvaruappliance, appar och molntjänster. Ramavtalet omfattar även tjänster, konsulttjänster och kundunik tjänsteleverans.

Programvarulösningar (Avtalsperiod: Tom: 22-12-31)

Agio är underleverantör. Omfattar IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Upphandlingen omfattar också licenstjänster. Ex Beslutsstöd(BI), Identitets- och åtkomsthantering, Konsult- och licenstjänster.

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra (Avtalsperiod: 2018-10-15 – 2021-10-14. Option t.o.m: 2022-10-14)

Agio är underleverantör. Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Södra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.
Södra regionen omfattar leveranser till avropsberättigade i följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, samt Västra Götaland.

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten – Ramavtal IT-tjänster

Vi har ramavtal med WorkForce Logic inom IT-konsulttjänster. Samtliga tjänster och roller.

Försäkringskassan – Långsiktig IT-partner

Agio är underleverantör till IBM och Sogeti på detta ramavtal. Ramavtalet omfattar resurser inom bl.a. IT-Arkitektur, Projektledning, Systemutveckling, Test, IT-verksamhetsutveckling, Projektkontor och Metodkontor. Avtalet är 5-årigt, avtalstid tom januari 2023.

Trafikverket – Ramavtal konsulttjänster inom trafikavtal, utredning och upphandling 

Agio har ramavtal med Trafikverket inom rubricerade område. Ramavtalsnummer: 5180055231. Gäller tom 2021-04-18

Trafikverket – Trafikledning

Verksamhetsutveckling, projektledning inom Verksamhetsområde Trafikledning
Ramavtalsnummer 182687. Gäller tom 2022-03-22 option tom 2023-03-22

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Sveriges kommuner och landsting (SKR) –  är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. Agio finns tillgänglig som leverantör via ett flertal ramavtalspartner.

Ramavtal för IT-konsulttjänster. Avtalet gäller tom 2022-09-25

Ramavtalen omfattar följande kompetensområden:

 • verksamhetsutveckling och strategi
 • ledning och styrning
 • systemutveckling, förvaltning och infrastruktur
 • arkitekter
 • informationssäkerhet
 • användarbarhet, information och webb

Ramavtal e-arkiv (Agio har eget avtal med SKL Kommentus AB). Avtalet gäller tom 2022-05-06. 

Ramavtalet omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt, samt konsulttjänster kring införande av e-arkiv.

Tullverket IT-konsulttjänster

Ramavtal med Tullverket, giltighetstid tom 2023-03-31.

 • Projektledare
 • IT/Systemarkitekt
 • Systemanalytiker
 • CM
 • Testledare
 • Processutvecklare
 • Metodstöd
 • Projektadm
 • Implementatör
 • Systemintegratör
 • Anv gränssnittsdesigner
 • DB designer

Handelsbanken – Konsulttjänster

Agio har nu möjlighet att leverera tjänster inom IT och verksamhet till Handelsbanken globalt genom företagsnätverket Luminary.

Agio ingår i företagsnätverket Luminary med 48 konsultföretag i Stockholm där nära 1 700 konsulter ingår. Överenskommelsen omfattar samtliga ingående bolag i nätverket.

Övriga ramavtal

Utöver ovanstående har Agio ramavtal bl.a med:

 • Norrbottens Läns Landsting (NLL): IT-konsulttjänster
 • Luleå Tekniska Universitet (LTU): IT-konsulttjänster samt Projektledning och rådgivning inom innovation
 • Skellefteå kommun: IT-konsulttjänster
 • Luleå kommun: Konsulttjänster inom IKT
 • Piteå Energi AB

Kontaktperson

Jan Sundström - Agio

Jan Sundström
070-697 51 93
jan.sundstrom@agio.se