Beslutsstöd

Beslutsstöd 2015-06-22T16:22:45+00:00

Nedan finns ett axplock av Agios referenser inom beslutsstöd.

Referenser inom beslutsstöd

 • Business Intelligence – transport och logistik

  Agio arbetar genom en partner med åtaganden avseende migrering och förvaltning för ett globalt transport- och logistik-företag. Kunden efterfrågade ett data warehouse med möjligheter till analyser av historiska, aktuella och kommande data. Detta i syfte att möta nordiska och baltiska regionens behov i affärsprocesser för bland annat analyser av resultat och kostnader. Lösning Ett data warehouse baserat på ...

 • Worldwide IT för svensk myndighet

  En helt ny grund för myndighet framtida datalager- och beslutsstödsystem tas fram av specialister från Agio. Målen är att minska ledtider och arbetsmängd för rapportering i kombination med högre datakvalitet i rapporter som distribueras globalt. Effektiv IT-arkitektur ger lägre kostnader, kortare ledtider och minskad teknikrisk vid införande av mer IT-stöd när nya behov ska tillgodoses. Projektmål ...

 • Maximerad nytta av Business Intelligence

  Kunden är i detta fall en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer ifrån världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har arbetat med Business Intelligence (BI) sedan en tid tillbaka och har utvecklat ett flertal applikationer som var för sig ger god nytta. Med tiden blev det tydligt att man behöver bättre stöd för arbete mot ...

 • Bättre planering, styrning och uppföljning med nytt beslutsstödsystem

  En av våra viktigare myndigheter har tidigare haft begränsade möjligheter att ta fram underlag till analyser av nyckeltal, statistik och rapporter för att underlätta prioriteringar och fatta väl informerade beslut. Det har varit tidskrävande att ta fram rapporter, man har haft ett personberoende och det har inte funnits flexibilitet i vad som kunnat analyseras. Detta har ...