Beslutsstöd

Beslutsstöd 2015-06-22T16:22:45+02:00

Nedan finns ett axplock av Agios referenser inom beslutsstöd.

Referenser inom beslutsstöd

 • Datalager och beslutsstöd för globalt transport och logistikföretag

  Agio har sedan 2011 arbetat med förvaltning och nyutveckling av DHL Freights datalager och beslutsstöd. Lösningen har fungerar som stöd för den dagliga operativa verksamheten hos DHL, och givit dem möjligheter till uppföljning och analyser av all paketfrakt inom Sverige. Med det informationsunderlag och sambandsanalyser som Agios lösning erbjuder kan DHL snabbare reagera på marknadens ...

 • Maximerad nytta av Business Intelligence

  Kunden är i detta fall en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer ifrån världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har arbetat med Business Intelligence (BI) sedan en tid tillbaka och har utvecklat ett flertal applikationer som var för sig ger god nytta. Med tiden blev det tydligt att man behöver bättre stöd för arbete mot ...

 • Bättre planering, styrning och uppföljning med nytt beslutsstödsystem

  En av våra viktigare myndigheter har tidigare haft begränsade möjligheter att ta fram underlag till analyser av nyckeltal, statistik och rapporter för att underlätta prioriteringar och fatta väl informerade beslut. Det har varit tidskrävande att ta fram rapporter, man har haft ett personberoende och det har inte funnits flexibilitet i vad som kunnat analyseras. Detta har ...

 • Bättre underlag med gemensamt beslutsstöd

  Som ett led i fortsatt digital utveckling av myndigheten sattes ett beslutsstöd upp som säkert hanterar den ökande mängden digital information. Genom att, från en stor mängd data, visualisera nyckeltal och indikatorer kan avancerade analyser göras för effektiv ledning och styrning av verksamheten. Lösning Lösningens automatiska informationsinsamling från både nya och gamla system presenterar hanterbar statistik för ...