Produktionsstyrning

Produktionsstyrning 2017-05-22T14:03:56+02:00

Här hittar du referenser inom Produktionsstyrning:

 • Ansökan behörighet

  Uppdraget bestod i att ta fram ett IT-stöd för inpassering med underliggande verksamhetsstöd för godkännande och klargörande av beställning. Projektet arbetade agilt och gav verksamheten stora möjligheter att justera innehåll och funktion löpande genom projektet. Vi levererade kompetens i form av projektledare, lösningsarkitekt, verksamhetsutvecklare, testledare, testare och systemutvecklare. IT-stödet baseras på SharePoint, SQL-server, .Net och EPiServer.  

 • Effektivare vägning av spårbundna fordon

  Tillsammans med kunden genomför vi ett projekt för att ytterligare effektivisera och kvalitetssäkra vägning av spårbundna fordon. Projektet resulterar bland annat i ett IT-stöd som stödjer kundens’s arbetsprocesser och kvalitetskrav samtidigt som systemet kommunicerar och hanterar data inom vågprocesserna på ett standardiserat och modulärt sätt. Projektet kommer att pågå en bra bit in på 2013.  

 • Explosive Tracking (ExTra)

  Explosive Tracking är, precis som namnet lyder, en lösning för att spåra och hantera explosiva ämnen från tillverkning till förbrukning. Lösningen har tagits fram i samarbete med kund för att stötta och följa de Europeiska direktiven avseende hantering av explosiva ämnen. Systemet omfattar lagerhantering, uppmärkning, in-/utcheckning med QR-koder och scannerhårdvara samt integrationer med ekonomisystem och leverantörer ...

 • Förstudie fordonssystem

  I en förstudie analyserar vi kundens behov av ett fordonssystem för att effektivisera arbetet och säkerställa uppföljningen.  

 • Giron ger effektivare gruvbrytning

  Kunden är en världsledande producent av för­ädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer från världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har utvecklat metoder för produktföräd­ling och storskalig gruvbrytning som gör att de kan konkurrera med dagbrottsgruvor trots det stora brytdjupet. För att bedriva gruvbrytning under jord effek­tivt är det en nyckelfaktor att de olika produk­tionsstegen har information om det ...

 • Kontroll över uppdrag, maskiner och fakturering

  Kunden erbjuder transportresurser och entreprenadmaskiner. Ett stort antal av deras uppdrag är kopplade till gruvindustrin med bland annat LKAB som kund. Man blandar och transporterar malm och tillsatser till olika anläggningar. Ersättningen beräknas utifrån flera parametrar som vikt, sträcka, tid, höjdmeter etc.  Uppgifterna hanteras traditionellt manuellt i maskinrapporter som sedan registreras och är underlag för fakturering. ...

 • Kund optimerar lastning med Wolis

  Kunden använder lastinformationssystemet Wolis för att optimera lastningen t.ex. genom minimerad gråbergsinblandning. WOLIS kombinerar information från fordon, verksamhetskunskap och affärsdata för att möjliggöra decentraliserat beslutsfattande baserat på rätt information. Därigenom ökas effektiviteten och säkerställer högsta möjliga kvalitet i delaktig process. WOLIS mäter och beräknar tillgänglig information, övervakar varje lastning och lagrar positionen av varje aktivitet. Det resulterar ...

 • Maximerad nytta av Business Intelligence

  Kunden är i detta fall en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer ifrån världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har arbetat med Business Intelligence (BI) sedan en tid tillbaka och har utvecklat ett flertal applikationer som var för sig ger god nytta. Med tiden blev det tydligt att man behöver bättre stöd för arbete mot ...

 • Wolis uppmärksammat i RFID-journal

  RFID Journal skriver om kundens nytta av vårt mobila lastinformationssystem Wolis. Läs hela artikeln här