Sol, vind & vatten 2020-06-24T12:52:09+02:00

Sol, vind och vatten, Höga berg och djupa hav – Det, är våra drömmar vävda av 

”Sol, vind och vatten” är det hållbarhetsinitiativ som drivs av de anställda själva på Agio.   

Initiativet strävar efter att man på Agio ska vara stolt över att:   

  • Öka Engagemanget kring hållbarhetsfrågor  
  • Öka Kunskap i hur vi blir mer hållbara  
  • Öka vårt Ansvar i att bli mer hållbara  

Under 2019 och 2020 har detta bland annat inneburit att 50% av alla medarbetare på Agio deltagit på en miljöutbildning och att man mäter sitt koldioxidavtryck för att uppmana till hållbara val i vardagen. 

Hållbarhetsinitiativets huvudinvestering för 2019 har röstats fram av medlemmarna och här investerade Agio över 100.000 SEK i solenergi i utvecklingsländer. Investeringen ger del i lokal lättillgänglig energi och att smutsig energi kan ersättas med förnyelsebar. Investeringen innebär stöd för flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, som t.ex. 13000 ton mindre koldioxidutsläpp jämfört med traditionella energikällor och lokala jobb.