Beslutsstöd

Beslutsstöd 2017-12-05T11:33:43+01:00
Konsulter vid skärm

Beslutsstöd ger dig makten att veta

I beslutsstödsprojekt kan det ibland bli alldeles för mycket teknikfokus och lösningarna kan bli alltför produktorienterade. För att skapa effektiva lösningar vill vi först förstå uppdragsgivarens krav och behov.

Med en tydlig bild av nuläget som bas offererar vi en anpassad insats. Att vi är mycket duktiga på arkitekturer och kan teorin kring BI-system ger sen möjlighet att utforma rätt beslutsstöd. Vi kan mer om specifika tekniker och andra centrala IT-produkter än många andra.

Från krav till driftsättning

Agio har lång erfarenhet kring uppbyggnad av system för beslutsstöd och informationslager (data warehouse). Vi har varit med från grunden till komplett driftssättning i några av Europas ledande och största företag inom sina branscher. Och vi jobbar gärna med mindre företag som behöver effektivare IT-stöd för både vardagliga och stora beslut.

Konsulter inom beslutsstöd